turuncu dental whatsapp

Yapay Zeka Ve Diş Hekimliği - Sağlıkta Yapay Zeka

Turuncu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği - Antalya

Yapay Zeka Ve Diş Hekimliği

Turuncu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği - Antalya

Yapay Zeka Nedir?

Yapay zeka, bir makine tarafından çeşitli algoritmalar kullanılarak insan beyninin sinir hücrelerini taklit eden, rasyonel düşünüp davranabilen, öğrenme ve problem çözme yeteneği olan, insan zihninin diğer insan zihinleri ile ilişkili bilişsel işlevlerinin benzerini yapabilen bilgisayar modelli sistemler olarak tanımlanabilir.

Diş Tedavileri Ve Yapay Zeka

Yapay zeka günümüzde hayatımızın her noktasındadır. Hepimizin hayatı için önemli olan teknolojik, yeni ve hızlı gelişmeler yaşanmasını yapay zeka sağlamıştır.

Sağlıkta yapay zeka kullanımı hızlı, profesyonel, hata oranı düşük tedaviler olma oranı arttırmıştır. Diş hekimliği alanında da yapay zeka; dental tedavilerin materyal üretiminde ile tedavilerin diğer aşamalarında kullanılmaktadır. Yapay zeka destekli tedaviler hastalara memnuniyet ve kalite, diş hekimlerine mükemmel ve hızlı sonuçlar elde etme imkanını sunmuştur.

Yapay zeka gelişimi ile diş hekimliğinin tüm alanları entegre edilmekte ve edilmeye de devam etmektedir.

Diş Hekimliğinde Yapay Zeka Nerelerde Kullanılır?

Yapay zeka görüntü tanıma algoritmalarında sıkça kullanılır. Yapay zeka kullanımı ile diş radyolojisi alanında hız artmıştır. Radyoloji tüm diş hekimleri branşlarının olmazsa olmazıdır. Bu alandaki gelişme tüm diş hekimliği alanlarını olumlu yönde etkilemiştir. Yapay zeka diş hekimliği alanında diş tedavilerinin her aşamasında kullanılmaktadır. Yaşanan tüm gelişmeler yakından takip edilerek implant tedavilerinde, kanal tedavilerinde, diş kaplama tedavilerinde ve diğer tedavilerin tümünde yapay zeka destekli sistemler kullanılmaktadır. Yapay zeka diş hekimliğinde:

 • Teşhis koymada,
 • Tedavi planlamada,
 • Hasta takibinde,
 • Diş kaplamada tedavi öncesi tedavi sonucunu gösterecek düzeyde simülasyonlar oluşturmada,
 • Diş teli tedavilerinde, ortodontik tedavilerde,
 • Kaplama üretiminde,
 • Gülüş tasarımı planlamasında… kullanılır. Yapay zekanın kullanımı ile hata payı en asgari düzeye iner, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

Yapay Zeka Uygulamaları Diş Hekimlerine Nasıl Yardım Edebilir?

Yapay zeka uygulamaları, özellikle teşhis aşamasında sunduğu sonuçlar, analizler ve tedavi önerileri ile diş hekimlerine fayda sağlar. Yapay zeka diş hekimlerine:

 • Diş eksiklikleri ve ağızdaki restorasyonlarının belirlenmesi,
 • Çürük ve periapikal patolojilerin tespiti,
 • İmplant planlaması,
 • Uygun implantın tespiti,
 • Kist ve tümör teşhisi,
 • Periodontal problemleri,
 • Dental anomalileri,
 • Tedavi planlaması seçenekleri gibi birçok alanda çeşitli veriler sunarak yardım eder.

Diş Hekimliği Fakültelerinde Yapay Zeka

Yapay zekâ, diş hekimliği klinik uygulamalarında ve diş hekimliği fakültelerinin eğitimlerinde hızla yerini almıştır. Fakültelerde diş hekimliği eğitiminin geleneksel yapısı değişmiş bunun yerine yapay zeka uygulamaları gelmiştir. Günümüzde diş hekimliği fakültelerinde yapay zeka destekli sanal gerçeklik simülatörleri, robotik hastalar, diğer teknolojik gelişmeler diş hekimliğinin eğitiminin bir parçası olmuştur. Bu eğitimleri alan öğrenciler yapay zekanın sunduğu klinik karar sistemleri ile klinik hatalarını azaltan sistemler kullanmaktadır.  Bu sayede diş hekimleri daha iyi tıbbi kararlar almakta, daha iyi müdahalelerde bulunmaktadır. Diş tedavilerinin kalitesi artmaktadır.

Diş Kliniklerinde Yapay Zeka

Yapay zeka geliştikçe diş tedavilerinde klinik açıdan kusursuz, verimli ve hasta merkezli ağız ve diş sağlığı hizmetleri de gelişmektedir.

Yapay zeka tabanlı teknolojileri diş hekimlerine doğru teşhis ve tedavilerde destek olmaktadır. Aynı zamanda hasta randevularını takip eden yapay zeka hasta verilerini, hastadaki doku değişimlerini, kemik kayıplarını da takip etmektedir. Bu sayede diş hekimleri takipteki hastasına, zaman içinde kayda geçen verileri dikkate alarak, farklı farklı tedaviler önermektedir.

Yapay zeka hastanın her dişinde görülen kemik kaybını takip ettiğinden hastalığın ilerleme hızı net verilerle ortaya konulmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak her hasta için özel tedaviler planlanarak uygulanmaktadır. Her hasta için tedavinin sıklığı, tedavi şekli, farklı olarak hazırlanmaktadır.

Yapay Zeka mı Diş Hekimleri mi Daha Başarılı?

Diş hekimlerine teşhis koyma ve tedavisi planlaması yapma konusunda destek olan yapay zeka diş hekimleri ile kıyaslanmamalıdır. Yapay zeka diş hekimlerinin diş tedavisindeki başarısını arttıran bir destek hizmeti olarak görülmelidir. Yapay zeka diş hekimlerine çeşitli raporlar, analizler ve tedavi önerileri vererek hekime karar destek mekanizması olarak yardımcı olur. Günümüzde yalnız yapay zeka kullanılarak bir diş tedavisi yapılamaz.